Działalność pożyczkowa Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości sięga roku 1996 kiedy to został uruchomiony Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości. Oferta Funduszu skierowana jest przede wszystkim do osób poszukujących źródeł finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej i podmiotów gospodarczych we wczesnym stadium rozwoju, w tym również do podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych).